umowa chwilówki

Jakie informacje musi zawierać umowa chwilówki

Zawarta w formie elektronicznej lub papierowej umowa chwilówki jest najważniejszym dokumentem dla pożyczkobiorcy. Określa ona wszystkie warunki zaciąganego długu, mówi o prawach i obowiązkach obydwóch stron transakcji, warunkuje możliwość wcześniejszej spłaty, reklamacji czy odstąpienia od umowy. Aby umowa chwilówki była ważna, musi zawierać jednak pewne informacje i dane. Jakie?

Informacje o stronach umowy

Pierwszą rzeczą, jaką należy sprawdzić, czy w umowie chwilówki jest to, czy zawiera ona informacje o pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy, czyli jasno określa strony umowy. Dokument powinien zawierać podstawowe dane. W przypadku pożyczkobiorcy jest to imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer dowodu. Pożyczkobiorca musi natomiast legitymować się nazwą firmy, adresem siedziby i numerem NIP, KRS, REGON. Aby umowa była ważna, na końcu powinny się znaleźć podpisy każdej ze stron, a każda jej kartka musi być parafowana.

Opis przedmiotu umowy chwilówki

Kolejne zapisy to te odnoszące się do przedmiotu umowy. W dokumencie należy jasno i precyzyjnie określić pożyczoną sumę, czas i sposób jej zapłaty. Dodatkowo koniecznie muszą znaleźć się informacje o wszystkich dodatkowych kosztach naliczanych przez parabank. Podsumowaniem kosztów chwilówki w umowie jest podanie wskaźnika RRSO. Jeśli chcesz wiedzieć jaki jest dokładny koszt Twojej chwilówki, sprawdź kalkulator RRSO.

Chcesz wiedzieć więcej o rzeczywistych kosztach chwilówki, sprawdź ten artykuł.

Zabezpieczenia pożyczki

W przypadku, gdy instytucja pożyczkowa wymagała od klienta dodatkowych zabezpieczeń np. weksli, poręczenia, zastawu, ubezpieczenia, to informacje o tym powinny znaleźć się obowiązkowo w umowie pożyczki.

Wcześniejsza spłata zobowiązania

Umowa pożyczki zawsze określa termin jej spłaty, jednak każdy pożyczkobiorca ma możliwość wcześniejszego uregulowania długu. To, na jakich zasadach jest to możliwe, określa właśnie umowa. Warto zadbać o te podpunkty i sprawdzić, czy np. wcześniejsza spłata chwilówki nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Zobacz dlaczego trzeba spłacać chwilówki.

Przedłużenie pożyczki

W przypadku, gdy pożyczkobiorca ma problem ze spłatą rat, to parabanki proponują różne rozwiązania. Większość z nich dokładnie opisana jest w umowie. Najczęściej parabanki proponują przedłużenie czasu spłaty. Umowa powinna sprecyzować, na jaki czas można przełożyć pożyczkę oraz jakie będą dodatkowe koszty tego działania. Konieczne jest także określenie, ile przedłożeń jest możliwych w czasie spłacania długu. Innym rozwiązaniem na problem ze spłatą zobowiązania jest konsolidacja chwilówek. Więcej na ten temat znajdziesz w Kredyt konsolidacyjny chwilówki – jak poradzić sobie za spłatą chwilówek.

Konsekwencje nieterminowej spłaty

Pożyczkobiorcę, który nie spłaca chwilówki na czas, mogą czekać przykre konsekwencje. Jakie? O tym dowie się z podpisanej umowie. Najczęściej jest to naliczanie odsetek karnych za każdy dzień zwłoki oraz ponoszenie kosztów tzw. miękkiej windykacji. Jeśli te działania nie przyniosą skutków, umowa chwilówki mówi o tym, czy i na jakich zasadach zostanie wszczęta windykacja twarda polegająca m.in. na wystąpieniu do sądu, czy sprzedaży długu podmiotowi zewnętrznemu.

Reklamacja i odstąpienie od umowy pożyczki

Zgodnie z prawem każdy klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy pożyczki bez podawania przyczyny. O tym prawie musi informować umowa i określać, gdzie zwrócić się w przypadku rezygnacji z szybkiego kredytu. Dokument powinien również zawierać szczegółowe informacje na temat reklamacji i zgłaszania zastrzeżeń co do działalności parabanku. Końcowe paragrafy to też te dotyczące wypowiedzenia umowy.

About the author

Secured By miniOrange